xov xwm

KMY ANTI-COVID-19 KIOSKS

2020-12-05

Teb rau qhov xwm txheej nce zuj zus hais txog COVID-19, KMY tau muab siab rau kev tsim kho auto ANTI-COVID-19 KIOSKS los pab rau lub ntiaj teb kom tua tau cov kabmob tiv thaiv COVID-19. Cov kiosks tuaj yeem txhawb tau tib neeg qhov kub kom paub ceev thiab muaj ntsej muag ntse, muab tau cov kua roj uas zoo rau lub cev thiab tshuaj tua kab mob ntawm lub taub hau. Lawv tau tsim rau pej xeem chaw, xws li tsev kho mob, tsev muag tshuaj, tsev loj, chaw nres tsheb thauj khoom, tsev so, thiab lwm yam.